ES | EU

Mugatek zerbitzuakJASOTZE TOPOGRAFIKOAK

 • Topografikoak 2D eta 3Dtan, ingenieritza eta arkitektura proiektuak garatzeko
 • Udal Kartografia eguneratzeko topografikoak
 • Topografikoak bezero partikularrentzat
 • As-Built planoak
 • Batimetriak
 • Lurraren eredu digitalak
 • Fotogrametriarako oinarrizko puntuak
 • ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILEKO TOPOGRAFIA

 • Proiektuen ahokatzea
 • Zimentazioen zuinketa
 • Obra linealen zuinketa
 • Hodien zuinketa
 • Obren kontrol geometrikoa
 • Urbanizazioak
 • LUR-MUGIMENDUAK

 • Lur-mugimenduen kalkulua obretan eta lursail partikularretan
 • Profilak
 • SAREAK

 • Sareen ezarpena eta kalkukua udaletan eta obra zibilean
 • Oinarri puntu eta udal sareen galgaketa
 • LURSAILAK

 • Lursailen neurketa georreferentziatua
 • Segregazioak, elkartzeak, permutak, …
 • Mugaketak eta mugarriztatzeak
 • Katastrorako plano georreferentziatuen gauzatzea
 • Irudikapen Grafiko Alternatiboa GML
 • GIS

 • Datuen jasoketa GIS bat osatzeko edo eguneratzeko
 • Behar bakoitzera egokitutako GIS baten garapena
 • fondo